VD: Ti 8, Nano 6600, Power Shot 128, Sting 128, Sabre 30,...
Thất bại ở Olympic, Tiến Minh bị..."ném đá"
Copyright © 2011 Proace. All rights reserved.